Algemeen

Wanneer moet mijn bedrijf een m.e.r.-procedure volgen?

Bedrijfsactiviteiten en m.e.r.-procedure

Met de mer-scan kunt u snel zien of uw bedrijfsactiviteiten uw bedrijf direct m.e.r.-plichtig maken. Of dat u eerst een m.e.r.-beoordeling moet laten doen door het bevoegde gezag. Een compleet overzicht van m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten vindt u in het Besluit milieueffectrapportage.

Onderzoeksresultaat in milieueffectrapport (MER)

De onderzoeksresultaten van de m.e.r.-procedure moet u verwerken in een milieueffectrapport (MER). Er is een aantal eisen waaraan een MER moet voldoen. Zo moet er in staan:

  • de voorgenomen activiteit, de alternatieven en de te nemen besluiten;
  • de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en alternatieven, en de vergelijking daarvan.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een bestemmingsplan en wanneer kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?
Wat is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)?
Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)?
Wat is planschade en wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON