Algemeen

Hoe groot is het risico dat ik in aanraking kom met gevaarlijke stoffen?

Schadelijke stoffen voor mens en milieu

Mensen kunnen op verschillende manieren in aanraking komen met schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld via gewasbeschermingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, geneesmiddelen of speelgoed.

Deze stoffen kunnen ook een risico zijn voor het milieu. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld na hevige regenval terechtkomen in oppervlaktewater of grondwater.

Productie, opslag, vervoer en gebruik van de stoffen moet daarom zorgvuldig gebeuren.

Prioritaire stoffen

De overheid pakt met voorrang stoffen aan die zeer gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit zijn zogenaamde prioritaire stoffen. De overheid streeft ernaar deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te houden.

Voorbeelden van prioritaire stoffen zijn lood, koper en zink. Ze kunnen op verschillende manieren in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Landbouw, industrie en verkeer kunnen hiervan de oorzaak zijn. Maar ook huishoudens kunnen zorgen voor vervuiling. Bijvoorbeeld als afval van gevaarlijke producten niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Of als een huis nog steeds loden waterleidingen heeft.

Informatie over gevaarlijke stoffen

Op de website Risico's van Stoffen van het RIVM is alles te vinden over gevaarlijke stoffen en de risico's.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is externe veiligheid en hoe weet ik of er risico's zijn in mijn woonomgeving?
Wat is REACH?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON