Algemeen

Wat is het gat in de ozonlaag?

Drijfgassen die de ozonlaag aantasten

De drijfgassen die het ozon aantasten zitten in:

  • chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk's)

    Cfk's werden in de vorige eeuw veel gebruikt als koelmiddel voor koelinstallaties en als drijfgassen voor spuitbussen. Het is verboden om cfk's te importeren, verkopen of te produceren in de Europese Unie.  Ook mogen bestaande koelinstallaties niet meer met cfk's worden bijgevuld.
  • gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen (hcfk's)

    Hcfk's zijn de opvolger van cfk's. Deze stoffen bestaan voor een deel uit waterstof in plaats van chloor.  Hierdoor tasten ze de ozonlaag minder aan dan cfk's. Het is verboden om Hcfk's te importeren, verkopen of te produceren in de Europese Unie.  Ook mogen bestaande koelinstallaties niet meer met Hcfk's worden bijgevuld.

Hfk's

In de jaren '90 zijn de gehalogeneerde koolwaterstoffen (hfk's) ontwikkeld. Deze stoffen tasten de ozonlaag helemaal niet aan. Maar ze dragen wel bij aan het broeikaseffect.

Cfk's niet meer toegestaan

Er zijn internationale afspraken gemaakt om aantasting van de ozonlaag terug te dringen. De productie en import van cfk's is in de landen van de Europese Unie (EU) verboden. Bovendien mogen in de EU-lidstaten geen cfk's en hcfk's meer worden verkocht en mogen bestaande installaties niet meer met cfk's en hcfk's worden bijgevuld.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het broeikaseffect en wat zijn broeikasgassen?
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland?
Wat gebeurt er als landen niets doen tegen klimaatverandering?
Wat is IPCC en welke rol speelt Nederland hierin?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON