Algemeen

Wat is het broeikaseffect en wat zijn broeikasgassen?

Toename broeikaseffect

Door het gebruik van fossiele brandstoffen is het broeikaseffect de laatste 100 jaar zeer sterk toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. In Nederland en omstreken nog sneller dan gemiddeld in de wereld.

Broeikasgassen

De belangrijkste broeikasgassen zijn:

  • kooldioxide (CO2);
  • methaan (CH4);
  • lachgas (N2O);
  • fluorverbindingen.

Deze gassen komen onder andere vrij uit mest, industrie en verkeer en door verbranding van olie, gas en kolen.

Kyoto-protocol

Het Kyoto-protocol is een internationaal verdrag dat de uitstoot van broeikasgassen terug moet dringen. In dit verdrag hebben industrielanden afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het gat in de ozonlaag?
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland?
Wat gebeurt er als landen niets doen tegen klimaatverandering?
Wat is IPCC en welke rol speelt Nederland hierin?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON