Algemeen

Mag ik permanent in een recreatiewoning wonen?

Woonbestemming of recreatiebestemming

In een bestemmingsplan staat welke bestemming een gebouw heeft. Zo heeft een recreatiewoning de bestemming recreëren. U mag alleen permanent in een recreatiewoning wonen als deze de bestemming wonen heeft. Uw gemeente bepaalt dit. Gemeenten kunnen optreden tegen mensen die onrechtmatig in een recreatiewoning wonen.

Specifieke groep onrechtmatige bewoners

Er is een groep bewoners die voor 1 november 2003 in hun recreatiewoning zijn getrokken en daar sindsdien onafgebroken, maar onrechtmatig, wonen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeenten in februari 2012 dringend gevraagd regels vast te stellen voor het lokale beleid voor deze specifieke groep onrechtmatige bewoners van recreatiewoningen. Dit moet ook duidelijkheid geven voor deze bewoners over de voorwaarden waaronder zij in hun recreatiewoning mogen blijven wonen.

Energielabel recreatiewoning

Sinds 1 januari 2008 moet de eigenaar van een recreatiewoning of vakantiewoning een energielabel overhandigen aan de huurder. Deze verplichting geldt niet voor vrijstaande recreatiewoningen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 en ook niet voor onverwarmde recreatiewoningen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON