Algemeen

Wat is REACH?

Doelgroepen REACH

De volgende 3 groepen hebben met REACH te maken:

  • fabrikanten/importeurs;
  • distributeurs;
  • gebruikers.

Zij hebben ieder verschillende rollen en verplichtingen binnen REACH.

Verplichtingen door REACH

Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilo per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Uiterlijk in 2018 moeten alle stoffen geregistreerd staan. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan.

Deze informatie komt ook in het Veiligheidsinformatieblad. Verkopers van chemische stoffen of mengsels moeten dit Veiligheidsinformatieblad meegeven aan professionele gebruikers.

De verkoper hoeft het Veiligheidsinformatieblad niet mee te geven aan niet-professionele gebruikers. Bijvoorbeeld aan iemand die zijn eigen huis schoonmaakt met een schoonmaakmiddel. Wel kan iedereen informatie over de stoffen in het product opvragen bij de leverancier.

Categorieën stoffen onder REACH

Alle chemische stoffen vallen onder REACH, op een paar uitzonderingen na zoals radioactieve stoffen en afvalstoffen. Hiervoor geldt andere wetgeving. Stoffen die zijn verwerkt in preparaten vallen ook onder REACH. Net als stoffen in voorwerpen waarvan het de bedoeling is dat ze er eruit komen. Bijvoorbeeld inkt uit een inktpatroon.

REACH-helpdesk

Bedrijven kunnen met vragen over REACH terecht bij de REACH-helpdesk. De helpdesk is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe groot is het risico dat ik in aanraking kom met gevaarlijke stoffen?
Wat is externe veiligheid en hoe weet ik of er risico's zijn in mijn woonomgeving?

Externe artikelen
REACH

Download: HTML | CSV | Excel | JSON