Algemeen

Wanneer mag ik een ander voertuig inhalen en wanneer niet?

Links inhalen

In de regel moet u links inhalen. 

Rechts inhalen

In een aantal verkeerssituaties mag u rechts inhalen: 

  • U mag iemand rechts inhalen die links is voorgesorteerd.
  • Fietsers mogen andere bestuurders rechts inhalen (fietsers onderling moeten elkaar links inhalen).
  • U mag iemand rechts inhalen die links rijdt van een blokmarkering.
  • U mag een tram rechts inhalen.
  • U mag rechts inhalen in een file.

Inhaalverbod

In een aantal verkeerssituaties mag u niet inhalen:

  • U mag niet inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats.
  • U mag een doorgetrokken streep niet overschrijden. Dan mag u ook niet inhalen.
  • U mag niet inhalen in onduidelijke situaties, zoals bij onoverzichtelijke kruispunten en bochten, of op een helling.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer moet ik als bestuurder voorrang verlenen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON