Algemeen

Wanneer moet ik als bestuurder voorrang verlenen?

Voorrang bij gelijkwaardige kruising (rechts gaat voor)

Rijdt u op een gelijkwaardige kruising? Dan moet u voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen, ook aan fietsers en bromfietsers.

Voorrangsregels bij inrit en uitrit

Verlaat u een uitrit of rijdt u een inrit in? Dan moet u al het overige verkeer, waaronder voetgangers, voor laten gaan.

Voorrangsregels verlaten (woon)erf of 30 kilometerzone

Verlaat u een (woon)erf of een 30 kilometerzone met een uitritconstructie (bijvoorbeeld hoogteverschil door een oprit)? Dan moet u alle weggebruikers, dus ook voetgangers, voor laten gaan. Verlaat u een erf of een 30 kilometerzone zonder een uitritconstructie? Dan gelden de normale voorrangsregels.

Voorrangsregels onverharde weg

Rijdt u op een onverharde weg en nadert u een kruising met een verharde weg? Dan moet u voorrang verlenen aan de bestuurders op de verharde weg.

Voorrangsregels bijzondere manoeuvre bestuurder

Voert u een bijzondere manoeuvre uit, zoals wegrijden, achteruit rijden, keren of invoegen? Dan moet u het overige verkeer voor laten gaan.

Voorrangsregels tram

Wordt op een kruispunt de voorrang niet geregeld door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens? Dan moet u voorrang verlenen aan een tram. Het maakt niet uit of de tram van rechts of van links komt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer mag ik een ander voertuig inhalen en wanneer niet?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON