Algemeen

Wat zijn de verkeersregels voor een gehandicaptenvoertuig met een motor?

Soorten gehandicaptenvoertuigen met motor

Voorbeelden van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen zijn:

  • elektrische rolstoelen;
  • scootmobielen;
  • gesloten gehandicaptenvoertuigen zoals de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.

Deze gehandicaptenvoertuigen mogen niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter.

Minimumleeftijd voor gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig

U moet minimaal 16 zijn om een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig te besturen als dit voertuig harder kan dan 10 kilometer per uur. Gaat het gemotoriseerde gehandicaptenvoertuig niet sneller dan 10 kilometer per uur, dan geldt er geen minimumleeftijd.

Ontheffing jongeren onder de 16

Jongeren onder de 16 jaar die een gehandicaptenvoertuig met een motor willen besturen, kunnen een ontheffing aanvragen op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de wegbeheerder. Meestal is dit de gemeente of provincie.

Gehandicaptenvoertuig en plaats op de weg

Met een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig mag u gebruikmaken van de stoep, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.

Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U moet zich houden aan de verkeersregels van die weg.

Maximumsnelheid gehandicaptenvoertuig met motor

Voor gehandicaptenvoertuigen gelden de volgende maximumsnelheden:

  • Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
  • Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden, buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur.
  • Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Verlichting gehandicaptenvoertuig

Op een gehandicaptenvoertuig is overdag bij slecht zicht en 's nachts voorlicht en achterlicht verplicht. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt. Rijdt u zonder (goed werkende) verlichting, dan kunt u een boete krijgen.

Verzekering gehandicaptenvoertuig met motor

Op een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig is geen kenteken nodig. Wel is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid verplicht. Een verzekerd voertuig heeft een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.

Rijbewijs gehandicaptenvoertuig met motor

Als u een gehandicaptenvoertuig met een motor bestuurt heeft u geen (bromfiets)rijbewijs nodig.

Brommobiel geen gehandicaptenvoertuig

Een brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig, ook niet als deze is aangepast voor het gebruik door een gehandicapte.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de verkeersregels voor skaters?
Wat zijn de verkeersregels voor een brommobiel?
Wat zijn de verkeersregels voor een motorstep?
Wat zijn de verkeersregels voor een quad?
Wat zijn de verkeersregels voor een tuktuk?
Mag ik met een golfkar (golfwagen) op de openbare weg rijden?
Wat is een minibike?
Wat zijn de verkeersregels voor een trike?
Mag ik een fietskar trekken met een gehandicaptenvoertuig?

Externe artikelen
Gehandicaptenvoertuig

Download: HTML | CSV | Excel | JSON