Algemeen

Mag ik een reclamebord langs de weg plaatsen?

Reclame buiten rijksgrond

Billboards en reclameborden die u net buiten rijksgrond plaatst, kan het ministerie van IenM niet zomaar weghalen. Zolang deze de verkeersveiligheid en doorstroming niet schaden, onderneemt het ministerie geen actie. Als objecten in de weg staan, is het ministerie afhankelijk van provincies en gemeenten. Als vergunningverlener hebben zij de mogelijkheid om op basis van de landschapsverordening reclame-uitingen tegen te houden.

Reclame bij benzinestations en verzorgingsplaatsen

Bij benzinestations en verzorgingsplaatsen mag alleen in beperkte mate reclame worden gemaakt. Mottoborden (bijvoorbeeld "gordel om") en informatieborden van werk in uitvoering mogen wel. Dit zijn geen reclame-uitingen.

Verwijsborden voor benzinestations

Verwijsborden voor benzinestations mogen niet extra worden geplaatst. Voor het plaatsen van extra verwijsborden moet u een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat (RWS).

Kunst langs rijkswegen

Voor het plaatsen van kunstwerken moet u een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat (RWS). Is de grond niet in beheer bij Rijkswaterstaat, dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waarom staan er hectometerpaaltjes langs de snelwegen?
Mag een gemeente wegen afsluiten voor het verkeer?
Mag ik een gedenkteken voor een verkeersslachtoffer langs de weg plaatsen?
Hoe wordt gladheid op de weg bestreden?
Wat staat er op de informatieborden en matrixborden boven de wegen?
Wanneer vinden er wegwerkzaamheden aan de snelwegen plaats?
Wat voor wegen zijn er in Nederland en wie is de wegbeheerder?
Waar vind ik actuele verkeersinformatie?
Wat is een transferium?
Wat doet de overheid om files te verminderen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON