Algemeen

Loop ik kans op legionellabesmetting in zwembaden, sauna's of andere plaatsen met water?

Legionella in zwembaden

In een zwembad loopt u geen risico op legionellabesmetting als er voldoende chloor in het water zit. Hoeveel chloor dit moet zijn, staat in de regels waaraan zwembaden moeten voldoen.

Legionella in douches van zwembaden

De meeste zwembaden doen geen chloor in het douchewater. Het douchewater kan dus besmet raken met legionella als het water in het warmwatersysteem kouder is dan 60 graden Celsius (°C). Bij hogere temperaturen gaat de bacterie dood.

Vooral de douches met een drukknopsysteem vormen een risico. Het mengwater in dit soort douches heeft een gunstige temperatuur voor de legionellabacterie om te vermenigvuldigen. Het zwembad moet zijn douches periodiek doorspoelen met heet water, of de installatie ontsmetten.

Legionella in bubbelbaden en whirlpools

De watertemperatuur in whirlpools en bubbelbaden ligt vaak tussen de 25 en 45°C. Dit is een gunstige temperatuur voor de legionellabacterie om in aantal te gaan toenemen. Daarom kunnen deze baden een risico vormen.

Het is belangrijk dat deze baden een goed desinfectiesysteem hebben. Ook moeten de voorschriften van de fabrikant goed worden opgevolgd. U kunt de beheerder van het bad vragen welke maatregelen hij neemt tegen legionellabesmetting.

Legionella in sauna's

Als de beheerder de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, zijn sauna's nauwelijks een risico. U kunt de beheerder van een sauna vragen welke maatregelen hij neemt tegen legionellabesmetting.

Analyse van risico's op legionella

Zwembaden, sauna's en whirlpools moeten een risicoanalyse en een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de risicoanalyse staat ook wat de risicopunten zijn: plekken in de waterleiding waar de legionellabacterie kan groeien. Deze plekken moeten elk half jaar worden gecontroleerd.

Legionella en evenementen

De organisator van een evenement heeft een vergunning nodig van de gemeente. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeenten moeten bij de vergunningverlening goed letten op het gebruik van waterattracties of andere watervernevelende installaties.

Legionella op campings

Douches op kampeerterreinen kunnen een risico vormen, maar in de praktijk is dit risico beperkt. De campinghouder is op grond van het Drinkwaterbesluit verplicht om aan legionellapreventie te doen.

Twijfelt u aan de veiligheid van de watervoorziening op een camping? Dan is het goed eerst het water een aantal minuten te laten lopen om de leidingen door te spoelen.

Wees voorzichtig als de watertemperatuur in de leidingen op een camping tot meer dan 25°C opgelopen kan zijn. Bijvoorbeeld als een sanitairgebouw langere tijd dicht is geweest.

Legionella in waterzak met douchekop

Sommige kampeerders leggen zelf een douche op de kampeerplek aan. Bijvoorbeeld door een waterzak aan een boom te hangen met een douchekop eronder. De legionellabacterie kan zich ontwikkelen als de zak dagenlang in de zon hangt. Wilt u elk risico uitsluiten? Laat de waterzak dan leeglopen en vul hem voor gebruik met koud water.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer loop ik het risico met legionella besmet te raken?

Externe artikelen
Legionellose

Download: HTML | CSV | Excel | JSON