Algemeen

Wat doet de overheid om files te verminderen?

Minder files door nieuwe wegen

In deze kabinetsperiode wordt zo'n 800 kilometer extra rijstroken aangelegd. De knelpunten in economisch belangrijke gebieden worden het eerst aangepakt. Op de hoofdverbindingen buiten de Randstad waar opstopping een structureel probleem is, wordt 2x3 rijstroken de standaard. In de Randstad wordt de standaard 2x4 rijstroken.

Bestaande wegen beter benutten

De overheid legt niet alleen nieuwe wegen aan, maar neemt ook maatregelen om bestaande wegen beter te benutten. Bijvoorbeeld:

  • buiten de spits reizen aantrekkelijker maken;
  • autowegen, spoor en vaarwegen beter op elkaar laten aansluiten;
  • spitsstroken ruimer openstellen;
  • fiets en openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief maken voor de auto;
  • betere reisinformatie;
  • flexibeler woon-werkverkeer: de Rijksoverheid stimuleert bedrijven om met hun werknemers afspraken te maken over flexibele werktijden;
  • bij incidenten de weg sneller vrijmaken;
  • meer en betere Park-and-Ridelocaties.

Van A naar Beter

Van A naar Beter biedt u:

Bereikbaarheid verbeteren

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staat hoe de Rijksoverheid de bereikbaarheid in Nederland wil verbeteren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waarom staan er hectometerpaaltjes langs de snelwegen?
Mag een gemeente wegen afsluiten voor het verkeer?
Mag ik een gedenkteken voor een verkeersslachtoffer langs de weg plaatsen?
Hoe wordt gladheid op de weg bestreden?
Wat staat er op de informatieborden en matrixborden boven de wegen?
Mag ik een reclamebord langs de weg plaatsen?
Wanneer vinden er wegwerkzaamheden aan de snelwegen plaats?
Wat voor wegen zijn er in Nederland en wie is de wegbeheerder?
Waar vind ik actuele verkeersinformatie?
Wat is een transferium?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON