Algemeen

Wat betekenen de strepen op de weg?

Planning nieuwe strepen op de weg

Uiterlijk in 2015 moeten alle wegen voorzien zijn van nieuwe strepen. Tot die tijd kunt u nog de oude strepen tegenkomen. Alle wegen buiten de bebouwde kom krijgen nieuwe strepen, met uitzondering van de autosnelwegen. Dit soort werkzaamheden zorgen vaak voor hinder voor het verkeer. Daarom worden de strepen aangebracht tijdens periodiek onderhoud of bij de aanleg van nieuwe wegen.

Heeft u vragen en/of klachten over strepen bij u in de buurt? Dan kunt u terecht bij de Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid (ROV's en POV's).

Soorten nieuwe strepen op de weg

De nieuwe strepen geven aan wat de maximumsnelheid is die u op die weg mag rijden:

  • dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen: 100 kilometer per uur (km/uur);
  • dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur: 80 km/uur;
  • geen middenstreep: 80 km/uur, behalve als er langs de weg een bord staat met 60 km/uur.

De nieuwe strepen veranderen niets aan de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden op wegen buiten de bebouwde kom.

Verkeersborden gaan voor strepen op de weg

Aan de strepen kunt u zien hoe hard u normaal gesproken mag rijden. Soms past een lagere snelheid beter bij de situatie. Staat er een verkeersbord met een lagere maximumsnelheid? Dan moet u zich aan de op het verkeersbord aangegeven snelheid houden.

Bij onderbroken middenstrepen is inhalen toegestaan, maar soms is voor de veiligheid een plaatselijk inhaalverbod nodig. Dat wordt dan met verkeersborden duidelijk gemaakt. Ook voor inhalen geldt dat de verkeersborden voor de strepen gaan.

Niet rijden over doorgetrokken streep

Een enkele of dubbele doorgetrokken streep verdeelt een rijbaan in rijstroken. U mag niet over deze strepen rijden.

Doorgetrokken en onderbroken streep

Ligt er naast een doorgetrokken streep een onderbroken streep? Dan mag u over de strepen rijden als de onderbroken streep aan uw kant ligt.

Verdeelt een onderbroken streep de rijbaan in rijstroken? Dan mag u van rijstrook wisselen en inhalen.

Groene baan tussen twee middenstrepen bij 100 kilometerwegen

Op 100 en 80 kilometerwegen komt in de nieuwe situatie een dubbele middenstreep. Op de 100 kilometerwegen moet een groene baan tussen de 2 middenstrepen het verschil benadrukken tussen 100 en 80 kilometerwegen.

Kunt u die kleur niet herkennen door bijvoorbeeld kleurenblindheid, dan is dat op zich geen probleem: het belangrijkste onderscheid tussen de 2 typen wegen is de witte streep aan de rechterkant van de weg. Bij 100 kilometer wegen is de streep aan de zijkant van de weg doorgetrokken. Bij 80 kilometer wegen is deze streep onderbroken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de verkeersregels op een rotonde?
Wat is de maximumsnelheid voor het wegverkeer?
Wat is de minimumsnelheid voor het wegverkeer?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON