Algemeen

Hoe wordt de riolering en afvalwaterzuivering betaald?

Heffing afvalwaterzuivering (waterschap)

U betaalt belasting aan het waterschap in uw regio voor de afvoer en reiniging van afvalwater. Deze zuiveringsheffing wordt uitgedrukt in 'vervuilingseenheden'. Een huishouden van 2 of meer personen betaalt altijd 3 vervuilingseenheden. Een alleenwonende betaalt 1 vervuilingseenheid.

Als u niet bent aangesloten op het riool, betaalt u verontreinigingsheffing. Dit is een heffing voor directe lozingen in het oppervlaktewater.

Rioolheffing (gemeente)

Voor het lozen van afvalwater in het riool betaalt u belasting aan de gemeente. De meeste gemeenten innen deze belasting via de rioolheffing. Soms zijn de rioleringskosten verwerkt in de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (OZB). De opbrengsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het riool. De rioolheffing heeft niets te maken met de zuivering van het afvalwater.

Vragen en klachten riool en afvalwaterzuivering

Met een vraag of klacht over het riool kunt u contact opnemen met uw gemeente. Heeft u vragen of klachten over de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap in uw regio.

Meer informatie over riolering vindt u op de website van Stichting RIONED, het platform voor de rioleringszorg in Nederland.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON