Algemeen

Welke documenten heb ik nodig als ik met mijn pleziervaartuig in het buitenland wil varen?

Internationaal vaarbewijs

Het internationaal vaarbewijs wordt ook wel het Internationaal Certificate of Competence (ICC) genoemd. Sinds 2010 zit het ICC in het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs.

Is uw vaarbewijs op of na 1 januari 2010 afgegeven, dan hoeft u niets te doen. U hoeft geen apart ICC aan te vragen.

Heeft u een vaarbewijs van vóór 1 januari 2010? Dan kunt u een ICC krijgen door uw nog geldige vaarbewijs om te zetten. U ontvangt dan een nieuw vaarbewijs waarin het ICC zit.

De Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (Vamex) geeft deze vaarbewijzen af. Vamex past direct de geldigheidsdatum van uw vaarbewijs aan tot de dag waarop u 70 jaar wordt.

De formulieren voor het omruilen van uw vaarbewijs vindt u op de website van Vamex.

Sportpatent voor het varen op de Rijn

Vaart u met een pleziervaartuig op de Rijn boven het Spijksche Veer (bij Lobith)? Wees er dan van bewust dat er voor de Rijn internationale afspraken gelden. Afhankelijk van de lengte van uw vaartuig heeft u de volgende documenten nodig:

  • voor pleziervaartuigen met een lengte van minder dan 15 meter: een Klein Vaarbewijs;
  • voor pleziervaartuigen van 15 meter of langer, maar korter dan 25 meter: een Klein Vaarbewijs, een Sportpatent en speciale bewijzen van kennis van riviergedeelten (Streckenpatenten);
  • voor pleziervaartuigen van 25 meter of langer, maar korter dan 35 meter: een klein patent en speciale bewijzen van kennis van riviergedeelten (Streckenpatenten);
  • voor pleziervaartuigen van 35 meter of langer: een groot patent en speciale bewijzen van kennis van riviergedeelten (Streckenpatenten);
  • bij pleziervaartuigen van 35 meter of langer kunt u in plaats van een groot patent ook volstaan met een Nederlands Groot Vaarbewijs.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geeft het Sportpatent en de Streckenpatenten af. Op de website van het CBR staat informatie over het examen sportpatent en kunt u het sportpatent aanvragen.

Bewijzen eigendom pleziervaartuig

Als schipper moet u in het buitenland kunnen aantonen dat u de eigenaar van het pleziervaartuig bent. Hiervoor is in de meeste landen een Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) nodig. Dit document is in het Engels, Frans en Nederlands opgesteld en bevat de gegevens van de eigenaar. Daarnaast staat er in het ICP een beschrijving van het schip en de aanwezige apparatuur. U kunt het ICP aanvragen bij de ANWB, de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) of het Watersportverbond.

U kunt uw pleziervaartuig ook laten inschrijven in het binnenschepenregister (voor de Europese binnenwateren) of in het zeeschepenregister (voor de hele wereld) van het Kadaster. U heeft dan geen ICP nodig. Met het inschrijvingsbewijs van 1 van deze registers kunt u uw eigendom aantonen.

Als u uw schip uitleent voor een reis in het buitenland, moet u een zogenaamde machtiging bruikleen vaartuig  invullen. Hierin geeft u als eigenaar aan dat u uw boot rechtmatig uitleent.

Andere documenten in het buitenland

Verder heeft u voor het varen in het buitenland vaak de volgende documenten nodig:

  • Een bemanningslijst waarop staat wie op het schip meevaart, inclusief adresgegevens en paspoortnummer.
  • Een bewijs dat de btw voor het schip is betaald. Dit kan een aankoopnota zijn met daarop de btw vermeld of een BTW-verklaring pleziervaartuig van de douane.
  • Bedieningscertificaat en machtiging voor een eventuele marifoon.

Buitenlandse vaarbewijzen in Nederland

In Nederland gelden ook een aantal buitenlandse vaarbewijzen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor een lijst van erkende buitenlandse vaarbewijzen samengesteld.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Moet ik mijn snelle motorboot registreren?
Waar mag ik varen met een snelle motorboot?
Waar vind ik actuele verkeersinformatie voor vaarwegen?
Welke keuringstekens voor pleziervaartuigen zijn er?
Aan welke eisen moet mijn pleziervaartuig voldoen?
Wanneer heb ik een vaarbewijs nodig voor mijn schip?
Aan welke eisen moet mijn binnenvaartschip voldoen?
Aan welke eisen moet de bemanning van mijn binnenvaartschip voldoen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON