Algemeen

Welke regels gelden er voor plaatsing van windmolens vlakbij een woonwijk?

Geluidsoverlast door windmolens

Om geluidshinder te voorkomen mag een windmolen niet te dicht bij huizen staan. Een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel geluid per jaar maken. 's Nachts mag dit niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Hiervoor worden metingen verricht op gevels van woningen in de buurt. Dit staat in het Besluit wijziging milieuregels windturbines.

(Bewegende) slagschaduw op uw woning

In de buurt van een windmolen kan een (bewegende) schaduw ontstaan. Deze 'slagschaduw' kan hinder veroorzaken als de turbine te dicht bij uw huis staat. Vooral bij een laagstaande zon is dit een probleem. De schaduw wordt dan langer en bereikt ook huizen die verder weg staan.

Heeft een huis een gevel met ramen? Dan mag de gevel niet meer slagschaduw ontvangen dan 17 dagen per jaar. En niet meer dan 20 minuten per dag. Dagen met heel korte slagschaduw hoeven niet te worden berekend. Bijvoorbeeld bewolkte dagen.

Regels tegen overlast windmolens

De overheid heeft verschillende regels opgesteld om overlast door windmolens te voorkomen. Deze staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Aan welke veiligheidseisen moeten windmolens voldoen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON