Algemeen

Aan welke veiligheidseisen moeten windmolens voldoen?

Veiligheidseisen windmolens

Windmolens moeten aan een NEN-norm voldoen. Deze norm stelt eisen aan de betrouwbaarheid van de constructie van de gondel van een windturbine. En aan de wieken. Op basis hiervan kan een producent een nieuw type windturbine laten certificeren.

De gemeente beoordeelt de veiligheid van de mast en de fundering. Dit doet zij op basis van de aanvraag van de (omgevings)vergunning. Hiervoor geldt maatwerk. Iedere fundering is namelijk afhankelijk van de bodemeigenschappen ter plaatse.

Windmolens veilig voor de omgeving

De windturbine mag niet gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bijvoorbeeld als een wiek afbreekt of een mast breekt. Ook mag het risico niet te hoog zijn op ongelukken met mensen. Hoe groot de risico's mogen zijn staat in het Besluit wijziging milieuregels windturbines. Dit heet plaatsgebonden risico (PR).

Voor een kwetsbaar object mag het risico niet groter zijn dan eens in de miljoen jaar. Kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld een woonwijk, een school of een kantoorgebouw. In andere situaties is dit eens in de 100.000 jaar.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden er voor plaatsing van windmolens vlakbij een woonwijk?

Externe artikelen
Passagiersschip

Download: HTML | CSV | Excel | JSON