Algemeen

Wanneer moet mijn bedrijf een milieujaarrapportage opstellen en indienen?

Bedrijfsactiviteiten en milieujaarrapportage

Of u een milieujaarverslag moet opstellen en indienen, hangt af van de activiteiten van uw bedrijf. U kunt dit nagaan in bijlage I van het PRTR Publicatieblad van de Europese Unie.

Integraal PRTR-verslag voor industriële bedrijven

Industriële bedrijven moeten jaarlijks rapporteren over de uitstoot van verontreinigende stoffen. Dit gebeurt via het PRTR-verslag. U kunt uw integraal PRTR-verslag elektronisch opstellen en indienen via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

E-PRTR-rapportage voor intensieve veehouderijen

Heeft u een veehouderijbedrijf met meer dierplaatsen dan voor 40.000 stuks pluimvee, 2.000 vleesvarkens (> 30 kg) of 750 zeugen? Dan moet u mogelijk jaarlijks rapporteren over de uitstoot van verontreinigende stoffen door uw bedrijf. U kunt uw E-PRTR-rapportage opstellen en indienen in de landbouwmodule van het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Dit kan via de E-PRTR landbouw website.

MJA-rapportage voor deelnemers Meerjarenafspraken Energie-efficiency

Heeft u met de overheid een meerjarenafspraak (MJA) gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency? Dan moet u jaarlijks rapporteren over uw inzet van energie. U kunt uw MJA-rapportage elektronisch opstellen en indienen via de MJA-module in het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

Milieuverslag voor olie- en gaswinningsbedrijven

Olie- en gaswinningsbedrijven moeten jaarlijks rapporteren over de uitstoot van verontreinigende stoffen. U kunt uw getalsmatige rapportage elektronisch opstellen en indienen via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is groen sparen en wat is een groenfonds?

Externe artikelen
Milieujaarverslag

Download: HTML | CSV | Excel | JSON