Algemeen

Wat is planschade en wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Recht op planschade

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het gebouw of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Verzoek om schadevergoeding indienen

U vraagt de schadevergoeding aan bij uw gemeente. Een planschadeprocedure kan enkele jaren duren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer moet mijn bedrijf een m.e.r.-procedure volgen?
Wat is een bestemmingsplan en wanneer kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?
Wat is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)?
Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)?

Externe artikelen
Schadevergoeding

Download: HTML | CSV | Excel | JSON