Algemeen

Hoe dien ik een klacht in over een taxi?

Klacht indienen bij taxibedrijf

U kunt een klacht indienen bij het taxibedrijf of bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Dit kan:

  • per brief of telefoon naar het taxibedrijf;
  • met een online klachtenformulier op de website van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer;
  • via de telefoon naar het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

Klacht indienen bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

U kunt uw klacht over een taxi ook indienen via de website van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. U kunt ook bellen met (0900) 20 21 881. Een medewerker van het meldpunt loopt dan samen met u het klachtenformulier door.

Weet u niet met welk taxibedrijf u hebt gereisd? Of wilt u uw klacht niet rechtstreeks bij het bedrijf indienen? Dan kunt uw klacht ook indienen bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Dit kan via de website of telefonisch: (0900) 20 21 881.

Het klachtenmeldpunt behandelt uw klacht niet inhoudelijk, maar:

  • registreert uw klacht en de gegevens van het taxibedrijf;
  • stuurt de klacht door naar het taxibedrijf;
  • controleert of het taxibedrijf uw klacht afhandelt;
  • houdt een overzicht bij van taxibedrijven met (veel) klachten.

Het taxibedrijf moet binnen 6 weken reageren op uw klacht. Als u tevreden bent over deze reactie sluit het meldpunt uw dossier. Bent u ontevreden, dan kunt u contact opnemen met een geschillencommissie.

Conflict met taxibedrijf

Bent u het niet eens met de reactie van het taxibedrijf op uw klacht? Dan is er sprake van een conflict. U kunt in dit geval een geschillencommissie inschakelen. De meeste taxibedrijven zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Taxivervoer. De Geschillencommissie is een onpartijdige groep mensen, die bij een meningsverschil beslist wie gelijk heeft. En of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON