Algemeen

Aan welke eisen moeten vrachtwagens voldoen?

Spiegels voor dode hoek vrachtwagen

Vrachtwagens hebben sinds 2007 grotere spiegels. Daardoor is de dodehoekspiegel niet meer nodig. Heeft u een oudere vrachtwagen met kleine spiegels, dan moet u wel een aparte dodehoekspiegel hebben. U kunt ook uw oude hoofdspiegel en breedtespiegel vervangen door moderne grotere spiegels.

Vooruitkijkspiegel vrachtwagen

Vrachtwagens moeten een vooruitkijkspiegel of vooruitkijkcamera hebben. Hiermee kan de chauffeur vlak voor de vrachtauto kijken. Deze verplichting geldt sinds 26 januari 2007. Op vrachtwagens van voor die datum hoeft geen vooruitkijkspiegel te zitten, maar het mag wel.

Maximale lengte vrachtwagens

Een vrachtwagen met aanhangwagen mag niet langer zijn dan 18,75 meter.

Maximaal gewicht vrachtwagens

De vrachtwagen mag niet zwaarder wegen dan 50 ton, inclusief de lading. Overschrijding van het maximum gewicht is strafbaar.

Eurovergunning vrachtwagenchauffeurs

Rijdt u als beroepsvervoerder in een vrachtauto of bestelauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo? Dan moet u een Eurovergunning  hebben. Deze heeft u ook nodig binnen de Europese Unie (EU). In de EU geldt de vergunningplicht voor vrachtwagens met een totaalgewicht van 3.500 kilo of meer. U kunt de Eurovergunning aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Richtlijnen voor laden van vrachtwagens

Regels voor laden van bedrijfsauto's staan in:

Langere en zwaardere vrachtwagencombinatie (LZV)

Sinds eind 2012 mogen in Nederland langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV's) rijden. Zij mogen over alle auto(snel)wegen rijden en belangrijke routes. LZV's kunnen tot 2 keer meer vervoeren dan gewone vrachtwagens met dezelfde hoeveelheid brandstof en chauffeurs.

Om de verkeersveiligheid te garanderen moeten chauffeurs van een LZV een extra examen doen. Een LZV mag niet langer zijn dan 25,25 meter (de lengte van de laadklep niet meegerekend). De vrachtwagencombinatie mag niet meer wegen dan 60 ton.

Ontheffing exceptionele transporten

Soms is een lading zo groot dat het transport buiten de wettelijke normen valt. Dit heet exceptioneel transport. Voorbeelden zijn betonpalen, damwanden, hijskranen en graafmachines. Voor exceptioneel transport is een ontheffing nodig. U kunt deze ontheffing aanvragen bij de RDW.

Rijtijden en rusttijden chauffeurs

Chauffeurs moeten zich aan rijtijden en rusttijden houden.

Digitale tachograaf

Vrachtwagens moeten een digitale tachograaf hebben. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van de vrachtwagen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON