Algemeen

Moet ik mijn snelle motorboot registreren?

Definitie snelle motorboot

Een snelle motorboot is een klein schip. Hij is korter dan 20 meter en vaart sneller dan 20 kilometer per uur. Hieronder vallen ook waterscooters. Voor waterscooters gelden dus dezelfde regels als voor snelle motorboten.

Registratie snelle motorboot verplicht voor binnenwateren

De overheid verplicht registratie voor een snelle motorboot op bijna alle binnenwateren.

Registratie is niet verplicht voor:

  • de Eems/Dollard;
  • de Westerschelde;
  • het Kanaal van Gent naar Terneuzen;
  • de Grensmaas (de Maas tussen Maastricht en Roosteren in Limburg).

Een registratieplicht kan hier wel gelden op grond van een plaatselijke verordening.

Registratie snelle motorboot

U kunt uw motorboot registreren bij de RDW. Registreert u uw snelle motorboot voor het eerst in Nederland, dan vult u het formulier Aanvraag registratie snelle motorboot natuurlijk persoon in. 

Registratiebewijs en registratieteken aan boord snelle motorboot

Het registratiebewijs moet u tijdens het varen aan boord hebben. Op het registratiebewijs staat een registratieteken. Dit registratieteken moet u aan beide kanten van de snelle motorboot midscheeps (in het midden van het schip) aanbrengen. Dit kan ook aan de boeg.

Voor de bevestiging van het registratieteken gelden de volgende voorwaarden:

  • Het registratieteken moet duurzaam en goed zichtbaar zijn.
  • De kleur moet sterk afwijken van de ondergrond.
  • De letters en cijfers moeten minimaal 150 millimeter (mm) hoog en 100 mm breed zijn. De stamdikte minimaal 20 mm. Bij waterscooters mogen deze afmetingen afwijken: minimaal 100 mm hoog, 60 mm breed en 15 mm stamdikte.

Registratiebewijs kwijt of verloren

Bent u het registratiebewijs kwijt of verloren? Dan kunt u bij de RDW een vervangend registratiebewijs motorboot aanvragen.

Verkoop snelle motorboot en registratie

Verkoopt u uw snelle motorboot? Op de website van de RDW vindt u informatie over de verkoop van motorboten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke documenten heb ik nodig als ik met mijn pleziervaartuig in het buitenland wil varen?
Waar mag ik varen met een snelle motorboot?
Waar vind ik actuele verkeersinformatie voor vaarwegen?
Welke keuringstekens voor pleziervaartuigen zijn er?
Aan welke eisen moet mijn pleziervaartuig voldoen?
Wanneer heb ik een vaarbewijs nodig voor mijn schip?
Aan welke eisen moet mijn binnenvaartschip voldoen?
Aan welke eisen moet de bemanning van mijn binnenvaartschip voldoen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON