Algemeen

Hoeveel geluid mag mijn motorvoertuig of bromfiets maken?

De regels voor de geluidsproductie motorvoertuigen staan in de Wet geluidhinder met betrekking tot de geluidproduktie van motorvoertuigen.

Typegoedkeuring uitlaat voertuigen

De uitlaat van uw motorvoertuig moet een typegoedkeuring uitlaatsystemen hebben. Uitlaten met deze typegoedkeuring voldoen aan de wettelijke normen voor geluid. 

Controle op geluidsoverlast

De politie kan ingrijpen als uw motorvoertuig geluidsoverlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat uw uitlaat niet goed werkt. 

Geen controle geluidseisen bij de APK

Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) controleert de monteur niet of uw auto meer geluid maakt dan is toegestaan. Wel kijkt de monteur of uw uitlaat niet lek is. Een lekke uitlaat zorgt voor geluidsoverlast. Voor motoren en bromfietsen bestaat er geen APK.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is geluidsoverlast in mijn woonomgeving schadelijk voor mijn gezondheid?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON