Algemeen

Wat gebeurt er als landen niets doen tegen klimaatverandering?

Effecten klimaatverandering duidelijker

Het International Panel on Climate Change (IPCC) beoordeelt de gevolgen van klimaatverandering. Volgens het IPCC worden de effecten van klimaatverandering steeds duidelijker. Zo is de temperatuur wereldwijd gestegen. Hoe groot de gevolgen zijn, verschilt per regio en ecosysteem. Soms zijn er ook positieve gevolgen, omdat er bijvoorbeeld in Europa betere oogsten zijn.

Voor Nederland vallen de negatieve effecten tot 2050 nu nog mee. Om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, moet de overheid maatregelen nemen.

Belang terugdringen uitstoot broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Om die uitstoot genoeg terug te dringen, zijn er nieuwe, strengere, maatregelen nodig. Dat concludeert het IPCC. Uiteindelijk moeten landen helemaal overstappen op duurzame energie. Gebeurt dit niet, dan zal de temperatuur nog verder stijgen.

Oorzaken klimaatverandering

De mens is de belangrijkste oorzaak van versnelde klimaatverandering. De temperatuur op aarde stijgt doordat wij steeds meer fossiele brandstoffen gebruiken. En doordat ontbossing, landbouw en veeteelt toeneemt.

Natuurlijke oorzaken zijn bijvoorbeeld de verschuivingen van continenten en zeestromen, inslagen van kometen of meteorieten en vulkaanuitbarstingen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het gat in de ozonlaag?
Wat is het broeikaseffect en wat zijn broeikasgassen?
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland?
Wat is IPCC en welke rol speelt Nederland hierin?

Externe artikelen
Klimaatverandering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON