Algemeen

Wat is IPCC en welke rol speelt Nederland hierin?

Rapporten over klimaatverandering

Het IPCC maakt rapporten over de oorzaken en de gevolgen van klimaatveranderingen, in opdracht van de VN. Hierin staat bijvoorbeeld welke maatregelen er nodig zijn tegen de opwarming van de aarde. En wat de risico's zijn voor de toekomst.

Sinds 1990 heeft het IPCC 5 rapporten uitgebracht. Het nieuwste rapport (2013-2014) bestaat uit 4 delen. De eerste 3 delen gaan over:

Doel rapporten IPCC

De rapporten van het IPCC dienen als basis voor de internationale klimaatverdragen. Nederland gebruikt de rapporten als uitgangspunt voor het klimaatbeleid.

Wetenschappers

IPCC bestaat uit honderden wetenschappers. Deze wetenschappers doen zelf geen onderzoek. Wel beoordelen zij onderzoeken uit gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

Rol van Nederland

Nederland heeft op verschillende manieren meegewerkt aan de rapporten. Bijvoorbeeld door te input te geven op de voorlopige versies van een rapport. Ook zijn Nederlandse wetenschappelijke onderzoekers auteur of beoordelaars van de IPCC rapporten. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het gat in de ozonlaag?
Wat is het broeikaseffect en wat zijn broeikasgassen?
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland?
Wat gebeurt er als landen niets doen tegen klimaatverandering?

Externe artikelen
Intergovernmental Panel on Climate Change

Download: HTML | CSV | Excel | JSON