Algemeen

Hoe is de kwaliteit van het drinkwater in Nederland?

Metingen kwaliteit drinkwater in Nederland

Drinkwaterbedrijven meten de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Het aantal metingen hangt af van de hoeveelheid drinkwater die zij dagelijks produceren of distribueren binnen hun leveringsgebied. Het drinkwater in Nederland voldoet bijna altijd aan de vastgestelde kwaliteitsnormen uit het Drinkwaterbesluit. Heel soms constateren drinkwaterbedrijven een normoverschrijding. De overschrijding van deze normen vormt geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Na een normoverschrijding neemt het drinkwaterbedrijf maatregelen zodat het drinkwater weer aan de norm voldoet.

Wilt u meer weten over de meetresultaten?
Bekijk dan het rapport De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2012.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan mijn drinkwaterbedrijf de levering van water afsluiten als ik niet betaal?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON