Algemeen

Aan welke eisen moet mijn binnenvaartschip voldoen?

Technische keuring binnenvaartschepen

Voordat uw schip goederen of passagiers mag vervoeren is een technische keuring nodig. U mag kiezen in welk land u het schip laat certificeren: in 1 van de lidstaten van de Europese Unie (EU) of Zwitserland.

In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk voor deze keuring. De ILT besteedt de uitvoering van de keuring grotendeels uit aan klassenbureaus en particuliere inspectiebureaus. De ILT erkent deze bureaus en houdt er toezicht op.

Herkeuring binnenvaartschepen

Uw binnenvaartschip moet regelmatig worden herkeurd. Afhankelijk van het soort schip en de ouderdom moet dit na een periode van 3 tot 10 jaar

Technische eisen binnenvaartschip

De technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van uw binnenschip staan in:

In deze reglementen staan bijvoorbeeld de stabiliteitseisen voor het schip en hoe sterk de romp moet zijn.

Eisen aan apparatuur en uitrusting binnenvaarschepen

Ook voor aparatuur aan boord van uw binnenvaartschip geldt de Europese richtlijn tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. Het gaat dan om navigatielantaarns, radarinstallaties en bochtaanwijzers.

In sommige gevallen is de uitrusting van uw schip niet helemaal uitgewerkt in de Europese richtlijn. Een EHBO-uitrusting is bijvoorbeeld verplicht, maar waaruit de deze precies moet bestaan is niet gespecificeerd.

Dienstboekje bemanning

De Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) geeft het dienstboekje bemanningsleden binnenvaart uit. Het boekje bevat informatie over medische geschiktheid. Maar ook over de behaalde rang, en gegevens over de vaartijd en vaarplaatsen. De SAB kent functies toe op basis van de opleiding en ervaring van een bemanningslid. Dat gebeurt op aanvraag, of bij controle door de SAB.

Strengere Europese normen scheepsmotoren

De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen zijn fijn stof en NOx (stikstofoxiden). Steeds strengere internationale afspraken schrijven voor dat nieuwe motoren voor binnenvaartschepen aan bepaalde emissie-eisen moeten voldoen. In de binnenvaart wordt sinds 2011 zwavelvrije gasolie gebruikt.

Milieukenmerk voor binnenvaartschepen

Het Green Award-certificaat is een milieukenmerk voor binnenvaartschepen. Dit keurmerk stimuleert schone binnenvaart en maakt het herkenbaar.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke documenten heb ik nodig als ik met mijn pleziervaartuig in het buitenland wil varen?
Moet ik mijn snelle motorboot registreren?
Waar mag ik varen met een snelle motorboot?
Waar vind ik actuele verkeersinformatie voor vaarwegen?
Welke keuringstekens voor pleziervaartuigen zijn er?
Aan welke eisen moet mijn pleziervaartuig voldoen?
Wanneer heb ik een vaarbewijs nodig voor mijn schip?
Aan welke eisen moet de bemanning van mijn binnenvaartschip voldoen?

Externe artikelen
Binnenvaartschip

Download: HTML | CSV | Excel | JSON