Algemeen

Wat moet een school doen als er asbest in het schoolgebouw zit?

Wel of geen asbest in schoolgebouw

In schoolgebouwen van voor 1994 kan asbest zitten. U kunt bij het schoolbestuur of de gemeente navragen of er asbest zit in een schoolgebouw. Heeft een school een asbestinventarisatie laten uitvoeren? Dan zijn de resultaten mogelijk te zien op een asbestkaart scholen op de website Atlasleefomgeving.

Gezondheidsrisico's asbest in schoolgebouwen

Zit de asbest in schoolgebouwen vast in een ander materiaal en gebeurt hier niets mee? Dan is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken. Asbest vormt pas een risico als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering. Of bij werkzaamheden zoals boren, zagen en slopen. Ook is asbest gevaarlijk als het materiaal waarin asbest zit ernstig is beschadigd of verweerd.

Ook op de website van Kenniscentrum InfoMil staat meer informatie over asbest in schoolgebouwen.

Asbest verwijderen uit schoolgebouw of laten zitten

Zit asbest vast in ander materiaal en zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Dan kunnen er geen asbestvezels vrijkomen. In dit geval kan een school of gemeente het asbest laten zitten. Het is wel belangrijk dat de school een asbestbeheersplan op laat stellen. Hierin staat hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.

Zit asbest niet vast in ander materiaal? Dan kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit levert een risico op voor leerkrachten, leerlingen en ouders. En daarom moet een school of gemeente het asbest laten verwijderen.

Vragen over gezondheidsrisico's asbest

Heeft u als schoolbestuurder, leerkracht of ouder vragen over de gezondheidsrisico's van asbest? Dan kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer moet ik materiaal met asbest (laten) verwijderen?
Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON