Algemeen

Wat doet de overheid aan de overlast van trillingen door passerende treinen?

Belang van onderzoek naar overlast trillingen van treinen

Onderzoek moet uitwijzen wat de beste aanpak is voor de terugdringing van overlast voor omwonenden van spoorlijnen. In dat onderzoek zal aandacht zijn voor:

  • de bodemsoort en de bebouwing;
  • de houding van mensen tegenover het treinvervoer;
  • het feit dat vooral omwonenden in Oost-Nederland en in het landelijk gebied meer hinder ervaren dan gemiddeld;
  • en dat mensen meer overlast ervaren door goederentreinen dan door reizigerstreinen.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar kan ik een klacht indienen over het openbaar vervoer (ov)?
Wat is de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid)?
Wat is een ov-chipkaart?
Wat is het experiment met het verlagen van de minimumleeftijd voor buschauffeurs?
Wanneer heb ik een Nationaal certificaat personenvervoer nodig?
Hoe wordt het tarief voor het reizen met de ov-chipkaart berekend?
Waar kan ik een klacht indienen als het openbaar vervoer niet toegankelijk is?
Welke soorten openbaar vervoer zijn er in de regio?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON