Bedrijfsactiviteiten en m.e.r.-procedure

Met de mer-scan kunt u snel zien of uw bedrijfsactiviteiten uw bedrijf direct m.e.r.-plichtig maken. Of dat u eerst een m.e.r.-beoordeling moet laten doen door het bevoegde gezag. Een compleet overzicht van m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten vindt u in het Besluit milieueffectrapportage.

Onderzoeksresultaat in milieueffectrapport (MER)

De onderzoeksresultaten van de m.e.r.-procedure moet u verwerken in een milieueffectrapport (MER). Er is een aantal eisen waaraan een MER moet voldoen. Zo moet er in staan:


Gegenereerd op 20-02-2019 om 04:35:36